Vad är processen för att returnera den hyrda utrustningen i slutet av min vistelse?

Det normala är att bara lämna tillbaka hyrutrustningen till butiken du hyr hos på eller före det överenskomna återlämningsdatumet och tid. Uthyrningspersonal inspekterar ofta utrustningen för att kontrollera eventuella skador så räkna med att återlämningen kan ta lite tid.

Det finns butiker som tillåter återlämning när butiken är stängd, eller att utrustningen hämtas upp på annan plats, t ex i stugan ni hyr, men detta måste ni kontrollera och komma överens med butiken om.