Tillhandahåller skiduthyrningsbutiker utrustning för barn och ungdomar, och är det i så fall billigare?

Ja, absolut. Uthyrningsbutiker erbjuder vanligtvis en mängd olika storlekar för barn och ungdomar, för att säkerställa att de har rätt storlek och säker utrustning. För ungdomar är det inte alltid billigare men oftast är priset 10-25% lägre än för en vuxen. För mindre barn, vanligtvis under 7 år, kan det vara så mycket som halva priset jämfört med vuxenpriserna.